BEL: 06 - 546 932 59

Betalingsvoorwaarden

  • 10% bij opdracht.
  • 50% voor aanvang werkzaamheden.
  • 40% binnen 14 dagen na oplevering.

Wanneer er door omstandigheden tijdens de oplevering nog kleine werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden kan er 10% open blijven staan, de resterende 30% dient ten alle tijden binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaald te worden. Reclames dienen altijd binnen 5 werkdagen aan ons gemeld te worden, buiten deze termijn kunt u aanspraak maken op onze garantie. De garantie gaat in na volledige betaling van de factuur.


Neem contact op

“ALS JE KUNT STOFZUIGEN KAN JE OOK ZANDSTRALEN."