BEL: 06 - 546 932 59

Betalingsvoorwaarden


Bij verhuur:

Huurt u van ons en leveren wij straalmiddelen dan krijgt u een factuur voor de aanbetaling, huur, kosten en geleverde straalmiddelen doormiddel van een aanbetalingsfactuur. Deze factuur dient voor begin huurperioden op onze bankrekening te zijn bijgeschreven of aan ons overhandigd te worden bij aflevering. U dient uw voorkeur aan te geven voor de dag van levering. Alle extra gemaakte kosten, wanneer er niet betaald is, zijn voor uw rekening. Bij langere huurperioden krijgt u één of meerdere tussenfacturen. De daadwerkelijke kosten worden aan het eind van de huurperioden of levering verrekend aan de hand van een duidelijke factuur.


LET OP: 

Eventuele aanbiedingen en/of kortingen welke u van ons gekregen heeft vervallen bij niet op tijd betalen. Zorg dus altijd voor een tijdige betaling. In het geval van een niet tijdige betaling krijgt u een rekening “vervallen kortingen”, deze dient u dan direct te betalen.


Wij zijn aangesloten bij Agin Boeder gerechtsdeurwaarders en incasso. Alle incassokosten zijn voor uw rekening.
Wanneer wij voor u stralen:

  • 10% bij opdracht.
  • 50% voor aanvang werkzaamheden.
  • 40% binnen 14 dagen na oplevering.

Wanneer er door omstandigheden tijdens de oplevering nog kleine werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden kan er 10% open blijven staan, de resterende 30% dient ten alle tijden binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaald te worden. Reclames dienen altijd binnen 5 werkdagen aan ons gemeld te worden, buiten deze termijn kunt u aanspraak maken op onze garantie. De garantie gaat in na volledige betaling van de factuur.


Neem contact op

“ALS JE KUNT STOFZUIGEN KAN JE OOK ZANDSTRALEN."